Spring naar de inhoud

Privacyverklaring

Jouw privacy doet er toe.

Dank je wel voor het bezoek aan mijn website. In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met persoonlijke informatie die verzameld wordt via de website DigitalTinny.
Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de beschrijvingen in deze privacyverklaring.

DigitalTinny verwerkt jouw persoonsgegevens  met grote zorgvuldigheid op basis van artikel 6.1 noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Klantgegevens worden gebruikt voor klantenbeheer (oa. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, leveringen, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Hij kan hiertoe een mail  richten aan info@digitaltinny.be.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijkse levensfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).